آه...

فکر نمی کردم بعد از 5 سال و برای سومین بار دیدنش باز هم مرگ مایکل اشکم رو دربیاره.فقط این بار قبول کردن سارا و تنها گذاشتن مایکل برام خیلی مسخره بود!نویسنده فکر نکرد وجه ی عشقی سارا رو لکه دار می کنه؟!

 / 3 نظر / 11 بازدید
خانم سیب

کدوم فیلم؟ اسمش چیه؟ منم خیلی جاها تو خیلی فیلما.. بغض میکنم..اشکم درمیاد [نگران]

.آزی.

مهدیسو چطوری؟

.آزی.

مهدیسو چطوری؟