تقابل اشک ها و لبخندها*

بین شادی از برد آلمان و ناراحتی به خاطر مسی گیر کرده بودم و سعی می کردم مسی رو تو قاب تصویر نبینم.ناراحتیمم فقط و فقط به خاطر شحص مسی بود.توپ طلا در مقابل جایزه هایی که مسی گرفته هیچه و معلوم بود براش بی ارزش بود مخصوصأ که حقش نبود بگیره چون مسی همیشگی نبود از لحاظ بازی.

*دیالوگ همیشگی رضا جاودانی در پایان بازی ها.

/ 1 نظر / 13 بازدید
مهتاب۲

من بی نهایت ناراحت شد البته هنوزم هستم...برعکس من فکر میکنم تنها مسی حقش بود این توپ رو بگیره.کل بازیها ونقشش رو در پیروزیها باید نگاه کرد..