جسمم با روحم سازگار نیست!

دوتا اتفاق خوب که خیلی وقته منتظرش بودیم داره میفته و این روحیه هردومون رو خیلی بالا برده خدا رو شکر ولی نمیدونم چرا جسمم کم آورده.یه 4-5 روزیه که هر روز سر دردهای بدی دارم که میگرن همیشگی نیست و همراه با حالت تهوع و استخون درد و بی اشتهایی شدیده.همسرم دیشب میگفت یه دفعه Destroy نشی!

دیگه ببینین چقدر بی اشتها شدم که نسبت به این شورینی هایی که دوستمون از تهران آورده بود هم حس خاصی نداشتم اونم من ِ شکمو!خوردم ها ولی نه با اشتها و خوب.این دوستمون خیلی با معرفته خدایی یه دفعه از دهن ما اسم کوک رو شنیده بود که دنبال تست شیرینی ها و شورینی هاشیم بعد رفته بود برا ما گرفته بود.

 / 2 نظر / 13 بازدید
ندا

شاید قراره مامان بشی عزیزم.

خانم سیب

نوش جان عزیزم چرا عزیزم؟ خب واضح که نمینویسی ادم بفهمه چه خبره چرا یهو کم اوردییییییییییی بهتره یه سر به دکتر بزنی یعنی حتما برو