شاهد از غیب رسید!

هر چقدر به مامان بابام  میگم که من و همسرم از مشاهیر و نوابغیم که متأسفانه حقمون و خوردن که مشهور نیستیم به خرجشون نمیره که نمیره و هنوز هم تا 4 و 5 صبح بیدار بودن و بعدش تا لنگ ظهر خوابیدن ما رو درک نمی کنن ولی امروز مدرک مهمی یافتم.

وجه اشتراک ما با مشاهیر:)

/ 1 نظر / 9 بازدید
خانم سیب

خخخخخخخخخخخخخخخخ نههههههههههه منم درک نمیکنم عزیزم یعنی چی تا صبح بیداریم بعدم میخابیم؟؟؟ [نیشخند] جدا میگم خواب شب یچیز دیگس.. حتما بخابید ...شب بیدار یخیلی عوارض جبران ناپذیری در دراز مدت دارهگتوصیه میکنم شب بخابی حتما [قلب] مامانت حق داره به حرفش گوش کن مشاهیر[نیشخند]