خاله بی خاله!

براش اس زدم:خوبی؟

زد:خوبم

و من با همین خوبم فهمیدم خوب نیست.سریع باهاش تماس گرفتم و صدای گرفته اش رو شنیدم.الکی گفتم:خواب بودی؟گفت:نه سرما خورده ام!گفتم:غلط کردیییییییییی تو داشتی گریه می کردی فقط بگو چرااااا؟

قبل از اینکه بگه گفتم:بچه ات سقط شده؟گفت:آره

و من هم ناراحت شدم ازینکه خاله شدنم نصفه موند هم خوشحال که از یه "خوبم" خالی فهمیدم دوستم حالش خوب نیست راستش اصلأ به خودم بالیدم حتی!

/ 1 نظر / 10 بازدید
ناعمه

[ناراحت] الهییییییییییی واسه مادر خیلی سخته عزیزممم ایشالا یکی دیگه و باید خیلی از خودش مراقبت کنههه