اگه باهاش بودم اینجوری نمیشد!

وقتی بلد نباشی  رشوه بدی نتیجه اش میشه گرفتاری اونم تو این هفته که یه سفر مهم باید به تهران بریم و درنگ جایز نیست!

خدایا تو خودت شاهدی که اگه همسر عزیز تر از جان بنده دیروز رشوه رو داده بود هم گرفتاریمون کمتر بود هم پول اون رشوه کمتر از جریمه ایه که خواهیم داد تازه اینا یه ور استرس و برو بیاش یه ور دیگه.

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
مهتاب2

عزیزم شاید حکمتی داره. مطمئن باش کار درست همیشه درسته...به فال نیک بگیر