قانون جنگل بهتره

مستند ساز میگه:می خوام دوتا صحنه ی عجیب بهتون نشون بدم که شاید دیگه اتفاق نیفته و دوربین میره روی شیرهای نر جوانی که  افتادن به جون یه شیر نر پیر که حتی نمی تونه از خودش دفاع کنه.جیوونا بر سر غذا و جفت گیری مرد و مردونه با هم می جنگن اما بی علت به جون هم نوع خودشون نمی افتن!این و اون مستند ساز می گفت که سالها با دوربین میون حیوونا وول خورده.

بعدش یه گور خر نر رو نشون داد که افتاده بود به جون یه کُره گوره خر طفلکی مثه یه شکار داشت باهاش رفتار می کرد!این دیگه خیلی عجیب تر بود.اون شیرا داشتن اون شیر پیر رو از منطقه شون به طرز وحشیانه ای بیرون می کردن اما این یکی رسمأ داشت یه بچه ی هم نوع خودش رو تیکه پاره می کرد و حال مادر اون بچه که خیلی دردناک بود...

همینجور که هر دومون زل زده بودیم و با حیرت نگاه می کردیم من گفتم:چقدر این صحنه آشناست.همسر با خنده گفت:نکنه قبلأ گوره خر بودی؟

گفتم:نه اما به نظرت این اتفاقی که توی حیوونا عجیبه و این اولین موردشه که اینا دیدن سال ها میون ما مثلأ انسان ها در جریان نیست؟!

سکوت...

/ 2 نظر / 22 بازدید
تبادل لينک

افزايش فوق العاده و در عين حال رايگان بازديد با سيستم تبادل لينک.امتحانش کن...

neda

با اجازه لینکت کردم عزیزم